post

Všichni hosté našeho prázdninového statku mají k dispozici také venkovní prostory. Zde si mùžete vychutnávat sluníèko, nìco dobrého si ugrilovat, nebo nechat na zdejším soukromém høišti vydovádìt své ratolesti.